1. Bendra informacija

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Renkuosi.lt parduotuvės Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.2.3. juridinis asmuo.
1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Pirkėjo duomenų informacija

2.1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti. Pirkėjas atsako už duomenų teisingumą.
2.3. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.
2.4. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.5. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos/pirkimo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.5.1 apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
2.5.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.5.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.5.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
2.6. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.5 tikslams pasiekti.
2.6.1 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2.7.  Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Renkuosi.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3.3. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
4.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
4.3. Interneto parduotuvės Renkuosi.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Renkuosi.lt skelbiamos sąlygos.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo įvestais kontaktiniais duomenimis atliekant pirkimą.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
5.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Renkuosi.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

6.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri yra svarbi pristatant užsakytas prekes.
6.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka ir iki galo atlieka apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
7.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
7.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
7.4. Prekės klientui pristatomos vienu iš šių būdu:
> per pašto skyrius (ne visos prekės siunčiamos registruota siunta);
> per Omniva siuntų savitarnos terminalus.
Siuntų pristatymo būdas parenkamas siuntų paskirstymo centre.
7.5. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, tačiau nepadengiant grąžinimo išlaidų. Prekei netikus ar norint ją grąžinti pašto išlaidas apmoka Pirkėjas.
7.6. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis sutinka, kad jo siuntiniai gali ateiti ne vienu, jei prekės yra užsakomos iš skirtingų tiekėjų, jos nesuformuojamos į vieną- bendrą siuntinį.
7.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis taisyklėmis.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), pirkėjas pirmiausia privalo informuoti Pardavėją. Pardavėjui pareikalavus jis privalo atsiųsti gautos prekės nuotraukas bei pateikti detalų neatitikimo aprašymą. Pirkėjui atsisakius, tai padaryti Pardavėjas gali atsisakyti prekės grąžinimo.
8.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;
8.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
8.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
8.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
8.4. Už grąžinamą prekę išlaidas padengia Pirkėjas.
8.5. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kai yra pristatomos bet kurios iš šių prekių:
8.5.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių;
8.5.2. supakuotos prekės, kurios nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei buvo išpakuotos jas pristačius;
8.5.3 apatinio trikotažo;
8.5.4. maudymosi kostiumėlių.
8.6. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
8.7. Pinigai grąžinami tik Pirkėjui išsiuntus prekes nurodytu adresu ir atsiuntus prekės išsiuntimo įrodymą.
8.8. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui.
8.9. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta suma, atskiri mokesčiai neįskaičiuojami.
8.10. Prekės grąžinamos Pirkėjo Omnivos paštomatu Pardavėjo nurodytais rekvizitais. (Jei nenurodyta kitaip).

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Renkuosi.lt.
9.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10. Platesnė informacija

10.1. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka su siuntimo terminais, t.y 10-25 darbo dienų laikotarpis. Negavus prekių po 25 darbo dienų laikotarpio Pirkėjas pirmiausiai turi kreiptis į Pardavėją.
10.2. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Renkuosi.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta.
10.3. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvėje.
10.4. Prekės yra siunčiamos iš Estijos, Vokietijos, Nyderlandų, Kinijos bei kt. šalių.
10.5. Renkuosi.lt Pardavėjas yra tik tarpininkas tarp tiekėjo ir Pirkėjo.
10.6. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
10.7. Prekių pagaminimo šalis- Kinija. (Išskirtiniais atvejais šalis nurodoma prie produkto.)
10.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja Kuponus/Nuolaidas ir pasinaudoja šių Taisyklių 3.2. punkte numatyta prekės grąžinimo teise, perkant panaudota Kuponų/Nuolaidų suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.

11. Slapukai (angl. cookies)

11.1 Informuojame, jog tam, kad Pardavėjas galėtų pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas svetainėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (slapukai, angl. “cookies”). Įrašyta informacija naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, renkant svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašoma, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. Preziumuojant, jog naudodamasis e-parduotuve Pirkėjas sutinka su tuo, kad Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti, pakeičiant interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į Pardavėją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Šios Taisyklės sudaromos tarp Pardavėjo (MB „Ornate“ Įm. k. 304841092, Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius) ir Pirkėjo.
12.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
• gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
• įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
• Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

Pirkdamas Pirkėjas sutinka su visomis parašytomis Taisyklėmis.

Renkuosi.lt  renkuosishop@gmail.com